Krul- of kronkelhazelaar

Corylus avellana ‘Contorta’
De kronkelhazelaar heeft een reactievermogen verloren dat haast alle planten bezitten, namelijk dat ze hun groei laten leiden door de zwaartekracht. Dat zogenaamde geotropisme is van het allergrootste belang voor de landplanten. Stammen groeien haast steeds loodrecht op de aarde. Daarom groeien bomen op berghellingen niet haaks op de helling, maar loodrecht naar de hemel. Om diezelfde reden boort een penwortel zoals die van de peen of de pastinaak zich loodrecht in de aarde. Jonge planten kun je trouwens eenvoudigweg een krommende beweging laten maken. Dat geotropisme is bij de kronkelhazelaar gedeeltelijk verloren gegaan: de plant is dus niet meer in staat zich op de zwaartekracht te oriënteren. Een zelfde verschijnsel zien we ook bij planten die echt over de grond kruipen. Typisch zijn rozen als ‘Green Snake’ die echt liggende ranken bezitten.

Kronkelbomen als de kronkelhazelaar en de krulwilg brengen een aparte charme naar de tuin. De mooiste van de twee is zonder meer de kronkelhazelaar. Plant hem als solitair. De plant groeit traag en is zelfs geschikt om in voortuinen te worden geplant.

Delen:

Paasboom

paasboom

De kronkelhazelaar heeft het dankzij zijn grillig gekronkelde takken tot een ideale paasboom gebracht. Vaak worden er met Pasen aan zijn takken en tussen de lange katjes kunststof eieren opgehangen.

Verwante onderwerpen